YSE 1998 sopimusehdot -opas

Rakennussopimuksiin ja rakennusurakoihin liittyy kiinteästi yleiset vakioehdot YSE 1998. YSE 1998 -ehdoissa on muun muassa määritelmät lisä- ja muutostöille. Tämän oppaan avulla ymmärrät paremmin, miksi lisätöistä ja muutostöistä on tärkeää sopia ja miten niistä tulee sopia. Lisä- ja muutostöiden menettelytavat aiheuttavat paljon riitoja rakennusalalla. Olisikin tärkeää, että osapuolet sopisivat menettelytavoista kirjallisesti, jotta rakennusriidoilta voitaisiin paremmin välttyä. Oppaasta selviää myös se, miten tulisi toimia pienten ja kiireellisten muutosten osalta, jos niistä ei jostain syystä pystytä kirjallisesti ennakkoon sopimaan.

 

Oppaasta selviää myös, miten urakkasuoritus tulee tarkastaa. Lisäksi kerrotaan, mitä tarkoittaa rakennuskohteen vastaanottotarkastus ja mitä oikeusvaikutuksia sillä on. Lopuksi muistutetaan, mitä tulee huomioida taloudellisen loppuselvityksen osalta.

Lataa opas

Haluan jatkossakin saada ajankohtaista tietoa liikejuridiikasta