Yhteiskuntavastuu

Applex kantaa vastuun päätösten ja toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullisuuden periaatteisiin kuuluvat avoin ja eettinen toimintatapa, sidosryhmien kunnioittaminen, lakien ja kansainvälisten toimintasääntöjen noudattaminen sekä vapaaehtoiset toimet, joilla edistämme kestävää kehitystä yli lain minimivaatimusten.

Asiakastyytyväisyys

Asiakaslupauksemme mukaisesti sitoudumme avoimeen, aktiiviseen ja innovatiiviseen toimintamalliin sekä henkilökohtaiseen palveluun. Asiakkaidemme antama palaute on meille tärkeää ja käsittelemme sen sekä mahdolliset valitukset vilpittömästi ja asiakkaan näkemystä arvostaen. Paras todiste onnistumisestamme ovat pitkäkestoiset asiakassuhteemme.

Yhdessä menestyminen

Applexilla on vahva yhdessä tekemisen meininki. Järjestämme henkilöstölle yhteisiä tapahtumia, joiden avulla virkistäydymme sekä vahvistamme jo olemassa olevaa me-henkeä. Työssämme tyytyväisimpiä olemme reiluihin työtovereihin, työn haastavuuteen ja mahdollisuuteen vaikuttaa työn sisältöön. Haasteellinen työ vaatii fyysistä ja henkistä vastapainoa. Henkilöstömme onkin vapaa-ajalla sekä liikunnallista että kulttuurin nälkäistä.

Vapaaehtoistyö

Kannamme laajemminkin vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Applex tukee muun muassa vammaisten koulutusta ja työllistymistä Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki -yhdistyksen (VKTT ry) kautta. Työntekijämme tekevät vastuullista hyväntekeväisyystyötä myös työajan ulkopuolella.

Ympäristövastuu

Ympäristöä kunnioitamme suosimalla vähäistä paperinkäyttöä, kierrätystä, jätteiden lajittelua, joukkoliikennettä, sähköautoja, pyöräilyä sekä kävelyä. Useat meistä ovat vieneet hyvät tavat kotiin asti. Etäyhteyksien avulla videopuhelut ja etätyöpäivät ovat mahdollisia, jolloin päästökuormitus vähenee.