Teollisuus

Taitavasti hoidetulla juridiikalla saavutetaan kilpailuetua myös haastavilla teollisuus-, energia- ja cleantech-toimialoilla. Applex tarjoaa vahvaa juridista erityisosaamista ja toimialan luonteeseen kuuluvan kansainvälisyyden hallintaa. Olemme edustaneet asiakkaitamme muun muassa kansainvälisen kaupan toimeksiannoissa sekä toimineet oikeudellisina neuvonantajina oikeudenkäynneissä.