Sopiminen ja sopimukset rakennusalalla -opas

Mitä keskeisiä asioita tulee huomioida rakennusalan sopimuksissa? Mitkä ovat sopimusoikeutta ja rakennusalan sopimuksia koskevat keskeiset normit? Entä rakennusurakkasopimusten peruspiirteet? Oppaassa käydään läpi myös keskeiset urakkamuodot, joita ovat:

1. Kokonaisvastuurakentaminen (KVR)
2. Kokonaisurakka
3. Jaettu urakka
4. Projektinjohtourakointi
5. Allianssi

Muun muassa käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla voi jo välttää tyypillisiä ongelmatilanteita ja rakennusriitoja. Oppaassa käsitellään osapuolten toimintavelvoitteita sopimusneuvotteluissa, aiesopimusta, esisopimusta sekä sopimuksen syntymistä. Oppaassa käsitellään myös lyhyesti yleisten ehtojen (yleiset vakioehdot ovat YSE 1998, KSE2013) liittämistä sopimuksiin.

Lataa opas

Haluan jatkossakin saada ajankohtaista tietoa liikejuridiikasta