AppBoard – sähköistä tehokkuutta hallitustyöskentelyn arviointiin

AppBoard – sähköistä tehokkuutta hallitustyöskentelyn arviointiin

Asianajotoimisto Applexin suunnitteleman AppBoard-työkalun avulla arvioit helposti ja tehokkaasti hallitustyöskentelyn toimivuutta sekä sen kehittämisen suuntaviivoja. Itsearvioinnilla selvitetään muun muassa:

  •  yrityksen strategian ja riskien suunnittelua
  •  hallituksen kokoonpanon sekä työskentely- ja toimintatapojen toimivuutta
  •  operatiivisen johdon toimintaa
  •  yhteistyön ja viestinnän toimivuutta
  •  kehittämismahdollisuuksien tunnistamista
  •  tulevaisuuden tavoitteita ja haasteita

Palvelu sisältää valmiit kysymyspatterit hallituksen, hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan työskentelyn arvioimiseksi. Kysymyspatterit ovat vapaasti muokattavissa toiveidenne mukaisesti ja halutessanne arviointi voidaan toteuttaa myös yhtiönne omiin kysymyspattereihin perustuen. AppBoard on verkkopalvelu, jolla hallitustyöskentelyn itsearviointi on mahdollista toteuttaa nopeasti, laadukkaasti ja ehdottoman luottamuksellisesti – asianajajasalaisuuden turvaamana.     

Arviointiin vastataan nimettömänä ja tuloksia käsitellään luottamuksellisina. Pääosa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus kommentoida valintojaan. Vastaukset saatuamme toimitamme yhteenvedon kolmen arkipäivän kuluessa. Yhteenveto laaditaan siten, että vastaajien anonymiteetin säilyminen on turvattu.     

Palvelu edellyttää yhtiöltäsi ainoastaan kyselyyn osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteiden toimittamista sekä toivottujen toteutusaikataulujen sekä mahdollisten kysymyspatteristojen sisältöä koskevien erityistoiveiden ilmoittamista. Vakiokysymyspatterimme toimitamme tutustuttavaksenne palvelun tilauksen yhteydessä.

”Ammattimaista ja asiakkaan liiketoimintaa edistävää palvelua muun muassa sisäisen valvonnan kehittämisessä.” -Järvenpään Mestariasunnot Oy