Palvelukonseptit

Palvelukonseptit

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen ABC

Euroopan Unionin 25.5.2018 alkaen sovellettava yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) asettaa kaikille yrityksille merkittäviä uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyä koskien. Yritysten on kriittistä käydä oma käsittelytoimintansa, tietosuojadokumentaatio ja sopimukset henkilötietoja käsittelevien palveluntarjoajien kanssa läpi sekä varmistaa niiden vastaavan asetuksen vaatimuksia.

Yleisen tietosuoja-asetuksen ABC on tarkoitettu kaikille henkilötietoja liiketoiminnassaan käsitteleville yrityksille, jotka haluavat varmistua henkilötietojen käsittelytoimintansa lain ja asetusten mukaisuudesta.

Palvelu on tehokas työkalu Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen 679/2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) valmistauduttaessa. Palvelun avulla mm. määritetään, missä roolissa ja minkälaisen toiminnan yhteydessä yritys käsittelee henkilötietoja, tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet (kuten käsittelytoimista laadittava dokumentaatio ja tietosuojavastaavan nimittäminen), sekä varmistetaan, että yrityksen käsittelytoimet ja sopimukset vastaavat asetuksen asettamia vaatimuksia.

Palvelu sisältää:

  • Henkilötietojen käsittelyn nykytilanteen kartoituksen, käsittäen yrityksen nykyisten käsittelytoimintojen ja sisäisten tietosuojatoimintamallien, riskienhallinnan sekä tietosuojadokumentaation (mm. asiakassopimukset, ulkoistussopimukset, käyttöehdot, tietosuoja- ja rekisteriselosteet) tarkastamisen
  • Toimenpidesuositukset tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi
  • Lisäksi yrityksen käyttämien tietojärjestelmien osalta annetaan toimenpidesuositus henkilötietojen käsittelyn vaatimusten näkökulmasta.

Palvelussa läpivalaistaan kaikki tietosuoja-asetuksen edellyttämät osa-alueet

Palvelu toteutetaan seuraavasti:

  1. Alkukartoitus – Yrityksen henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja tarpeiden kartoittamiseksi Applex toimittaa yritykselle tietosuoja-asetuksen kaikki kriittisimmät osa-alueet kattavan kysymyspatteriston, johon annettujen vastausten perusteella suoritamme juridisen tietosuoja-analyysin
  2. Analyysi – Alkukartoituksessa sekä tarvittaessa tarkentaviin lisäkysymyksiin saatujen vastausten perusteella analysoimme yrityksen tietosuoja-asioiden nykytilan.
  3. Toimenpidesuositus – Applex laatii juridisesta tietosuoja-analyysista kirjallisen raportin, jossa annetaan yrityskohtaiset toimenpidesuositukset ja ohjeistus tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi

Palvelun tuottamisen jälkeen yrityksellä on selkeä käsitys kirjallisen selvityksen muodossa siitä, mitä juridisia toimenpiteitä tulee tehdä, jotta yrityksen tietosuoja-asiat vastaisivat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Juridisen tietosuoja-analyysin hinta on 1.975,00 euroa (alv 0%).

Mikäli yritys haluaa tämän jälkeen ostaa tietosuoja-analyysissa havaittujen toimenpidesuositusten mukaisia palveluita (esim. tietosuojaselosteiden tai sopimuspohjien laatiminen taikka tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttaminen), näiden osalta tuntiveloituksemme on 230€ (alv 0%).

ICT- ja tietosuojajuridiikkaan erikoistuneena asianajotoimistona konsultoimme ja koulutamme laajasti erilaisissa tietosuoja-asioissa eri aloilla toimivia asiakkaitamme, pienistä start-upeista aina julkisiin osakeyhtiöihin.

Olemme järjestäneet runsaasti asiakkaille kohdennettuja tietosuojakoulutuksia ja Applexin omia tietosuojaseminaareja. Koulutusten kurssipalaute on ollut 4.75/5

Toimistomme julkisia referenssiasiakkaita löytyy tarkemmin tämän linkin takaa: https://applex.fi/referenssit

KYSY LISÄÄ >>

PushApp-sopimuskartoitus – turvaa yrityksesi kilpailukyky

Ovatko yhtiönne kriittiset sopimukset kirjallisesti laadittuja? Ovatko myynti- ja ostosopimuksenne ajan tasalla? Entä työ- ja johtajasopimukset? Sisältyykö yhtiönne työ- ja johtajasopimuksiin riittävän kattavat salassapito- ja kilpailukieltoehdot? Ovatko sopimuksenne asiantuntevien ammattilaisten toimesta laadittuja? Onko yrityksenne osakassopimus ajan tasalla? Miten olet järjestänyt henkilökohtaiset asiasi? Oletko mahdollisesti laatinut testamentin tai avioehdon läheistesi aseman turvaamiseksi? Jos vastasit johonkin kysymykseen kieltävästi tai epäröit vastaustasi, yrityksesi sopimusten sekä henkilökohtaisten sitoumustesi kokonaisvaltainen tarkistus on paikallaan. Sopimusriskeihin voi ja kannattaa varautua etukäteen, sillä puutteelliset sopimukset merkitsevät ylimääräisiä riskejä yrityksesi liiketoiminnalle. Esimerkiksi kaupanvastuutilanteissa puutteellisesta sopimuksesta voi seurata merkittäviä tarpeettomia kustannuksia. Yrityskauppaa suunniteltaessa sopimusriskit voivat tarkoittaa jopa sitä, että yritystä ei pidetä houkuttelevana ostokohteena. Applexin PushApp-sopimuskartoitus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Applexin kokeneet ja asiantuntevat lakimiehet suorittavat yrityksesi sopimusten analyysin, antavat palautteen ja toimenpidesuositukset nopeasti ja ammattitaidolla. KYSY LISÄÄ >>

”Applexin osaaminen kansainvälisessä kaupankäynnissä on menestyksekkäästi palvellut tarpeitamme.”
-Frestems Oy