Palvelukonseptit

Palvelukonseptit

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen ABC

Euroopan Unionin 25.5.2018 alkaen sovellettava yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) asettaa kaikille yrityksille merkittäviä uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyä koskien. Yritysten on kriittistä käydä oma käsittelytoimintansa, tietosuojadokumentaatio ja sopimukset henkilötietoja käsittelevien palveluntarjoajien kanssa läpi sekä varmistaa niiden vastaavan asetuksen vaatimuksia.

Yleisen tietosuoja-asetuksen ABC on tarkoitettu kaikille henkilötietoja liiketoiminnassaan käsitteleville yrityksille, jotka haluavat varmistua henkilötietojen käsittelytoimintansa lain ja asetusten mukaisuudesta.

Palvelu on tehokas työkalu Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen 679/2016 (General Data Protection Regulation, GDPR) valmistauduttaessa. Palvelun avulla mm. määritetään, missä roolissa ja minkälaisen toiminnan yhteydessä yritys käsittelee henkilötietoja, tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet (kuten käsittelytoimista laadittava dokumentaatio ja tietosuojavastaavan nimittäminen), sekä varmistetaan, että yrityksen käsittelytoimet ja sopimukset vastaavat asetuksen asettamia vaatimuksia.

Palvelu sisältää:

 • Henkilötietojen käsittelyn nykytilanteen kartoituksen, käsittäen yrityksen nykyisten käsittelytoimintojen ja sisäisten tietosuojatoimintamallien, riskienhallinnan sekä tietosuojadokumentaation (mm. asiakassopimukset, ulkoistussopimukset, käyttöehdot, tietosuoja- ja rekisteriselosteet) tarkastamisen
 • Toimenpidesuositukset tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi
 • Lisäksi yrityksen käyttämien tietojärjestelmien osalta annetaan toimenpidesuositus henkilötietojen käsittelyn vaatimusten näkökulmasta.

Palvelussa läpivalaistaan kaikki tietosuoja-asetuksen edellyttämät osa-alueet

Palvelu toteutetaan seuraavasti:

 1. Alkukartoitus – Yrityksen henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja tarpeiden kartoittamiseksi Applex toimittaa yritykselle tietosuoja-asetuksen kaikki kriittisimmät osa-alueet kattavan kysymyspatteriston, johon annettujen vastausten perusteella suoritamme juridisen tietosuoja-analyysin
 2. Analyysi – Alkukartoituksessa sekä tarvittaessa tarkentaviin lisäkysymyksiin saatujen vastausten perusteella analysoimme yrityksen tietosuoja-asioiden nykytilan.
 3. Toimenpidesuositus – Applex laatii juridisesta tietosuoja-analyysista kirjallisen raportin, jossa annetaan yrityskohtaiset toimenpidesuositukset ja ohjeistus tietosuoja-asetukseen valmistautumiseksi

Palvelun tuottamisen jälkeen yrityksellä on selkeä käsitys kirjallisen selvityksen muodossa siitä, mitä juridisia toimenpiteitä tulee tehdä, jotta yrityksen tietosuoja-asiat vastaisivat tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Juridisen tietosuoja-analyysin hinta on 1.975,00 euroa (alv 0%).

Mikäli yritys haluaa tämän jälkeen ostaa tietosuoja-analyysissa havaittujen toimenpidesuositusten mukaisia palveluita (esim. tietosuojaselosteiden tai sopimuspohjien laatiminen taikka tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttaminen), näiden osalta tuntiveloituksemme on 230€ (alv 0%).

ICT- ja tietosuojajuridiikkaan erikoistuneena asianajotoimistona konsultoimme ja koulutamme laajasti erilaisissa tietosuoja-asioissa eri aloilla toimivia asiakkaitamme, pienistä start-upeista aina julkisiin osakeyhtiöihin.

Olemme järjestäneet runsaasti asiakkaille kohdennettuja tietosuojakoulutuksia ja Applexin omia tietosuojaseminaareja. Koulutusten kurssipalaute on ollut 4.75/5

Toimistomme julkisia referenssiasiakkaita löytyy tarkemmin tämän linkin takaa: https://applex.fi/referenssit

KYSY LISÄÄ >>

BackApp-lakipalvelu

Uskallanko soittaa asianajajalle vai tuleeko heti perään valtava lasku? Tuntuuko tutulta? Olemme kehittäneet yritysasiakkaillemme tarkoitetun BackApp -lakipalvelun, jonka avulla saat tehokasta ja vaivatonta lakiasioiden hoitoa ennalta sovitulla ja budjetoitavissa olevalla hinnalla. Palvelupaketti sisältää:

 •  yrityksellenne nimetyn, vähintään kahden hengen lakitiimin, joka tuntee teidät ja on nopeasti tavoitettavissa
 •  yritysjuridiikkaan erikoistuneen toimistomme resursseista koostuvan asiantuntijapoolin, joka tukee kahden hengen lakitiimin toimintaa
 •  sovittavan määrän asiantuntijatyökapasiteettia, joka on vapaasti käytettävissänne vuoden aikana esimerkiksi sopimusasioihinne. Kapasiteetin määrä asetetaan teille sopivaksi, jotta ette maksa turhasta
 •  rajoituksettoman puhelinneuvonnan sopimus-, yhtiö- ja työoikeudellisissa asioissa sekä muissa juridisissa asioissa, jotka kuuluvat Applexin osaamisalaan ja joihin voidaan antaa vastaus lyhyehkössä puhelinneuvottelussa ilman asiakirjoihin perehtymistä ja/tai erikseen tehtävää taustatutkimustyötä
 •  mallisopimussalkun, joka sisältää muun muassa ajan tasalla olevat salassapito-, työ- ja johtajasopimukset sekä yhtiökokous- ja hallituspöytäkirjapohjat mallipäätöksineen
 •  sähköisen mApplex-työtilan lakitiimin ja yrityksenne väliseen viestintään sekä myös dokumenttipankiksi yhtiönne sopimus- ja hallintoaineiston säilyttämistä varten

BackApp-lakipalvelumme perushinta 15 tunnin asiantuntijakapasiteetilla on 2.850 euroa (alv 0 %) /vuosi. Hinta sisältää kaiken edellä mainitun.

”Arjessa tulee vastaan kaikenlaisia tilanteita, joissa on hyvä sparrata juridiikan asiantuntijan kanssa vaihtoehtoja. Applex on vastannut juridisiin kysymyksiimme todella joustavasti ja nopeasti. Olemme käyttäneet Applexin asiantuntemusta erityisesti sopimusteknisissä seikoissa. Otimme myös käyttöön Applexin BackApp-palvelupaketin, joka sisältää sekä juridisen dokumenttipankin kaikkiin perustarpeisiin että joustavasti henkilökohtaista konsultaatiota.” – Avalon

  KYSY LISÄÄ >>

mApplex – sopimusten ja projektien hallintaan

mApplex on selainpohjainen työkalu, joka toimii kommunikaatiokanavana, projektinhallintatilana sekä asiakirja-arkistona. Tarjoamme mApplex-työkalun BackApp-asiakkaidemme käyttöön. mApplex avaa lukuisia mahdollisuuksia yrityksen hallinto- ja lakifunktion tuottamiseen entistä tehokkaammin. Palvelu soveltuu myös hallitustyöskentelyn alustaksi. mApplex ei vaadi järjestelmäasennuksia. Palvelu käyttää salattua verkkoyhteyttä ja on siksi tietoturvallinen. KYSY LISÄÄ >>

AppBoard – sähköistä tehokkuutta hallitustyöskentelyn arviointiin

Asianajotoimisto Applexin suunnitteleman AppBoard-työkalun avulla arvioit helposti ja tehokkaasti hallitustyöskentelyn toimivuutta sekä sen kehittämisen suuntaviivoja. Itsearvioinnilla selvitetään muun muassa:

 •  yrityksen strategian ja riskien suunnittelua
 •  hallituksen kokoonpanon sekä työskentely- ja toimintatapojen toimivuutta
 •  operatiivisen johdon toimintaa
 •  yhteistyön ja viestinnän toimivuutta
 •  kehittämismahdollisuuksien tunnistamista
 •  tulevaisuuden tavoitteita ja haasteita

Palvelu sisältää valmiit kysymyspatterit hallituksen, hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan työskentelyn arvioimiseksi. Kysymyspatterit ovat vapaasti muokattavissa toiveidenne mukaisesti ja halutessanne arviointi voidaan toteuttaa myös yhtiönne omiin kysymyspattereihin perustuen. AppBoard on verkkopalvelu, jolla hallitustyöskentelyn itsearviointi on mahdollista toteuttaa nopeasti, laadukkaasti ja ehdottoman luottamuksellisesti – asianajajasalaisuuden turvaamana.     

Arviointiin vastataan nimettömänä ja tuloksia käsitellään luottamuksellisina. Pääosa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä. Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus kommentoida valintojaan. Vastaukset saatuamme toimitamme yhteenvedon kolmen arkipäivän kuluessa. Yhteenveto laaditaan siten, että vastaajien anonymiteetin säilyminen on turvattu.     

Palvelu edellyttää yhtiöltäsi ainoastaan kyselyyn osallistuvien henkilöiden sähköpostiosoitteiden toimittamista sekä toivottujen toteutusaikataulujen sekä mahdollisten kysymyspatteristojen sisältöä koskevien erityistoiveiden ilmoittamista. Vakiokysymyspatterimme toimitamme tutustuttavaksenne palvelun tilauksen yhteydessä.

”Ammattimaista ja asiakkaan liiketoimintaa edistävää palvelua muun muassa sisäisen valvonnan kehittämisessä.” -Järvenpään Mestariasunnot Oy

KYSY LISÄÄ >>

StartApp – kasvuyrityksen palvelupaketti

StartApp on erityisesti nuoren innovatiivisen kasvuyrityksen tarpeet täyttävä palvelupaketti. Applex auttaa kasvuhakuisia startup-yrityksiä menestykseen tarjoamalla neuvoja muun muassa yrityksen perustamiseen, osakassopimuksen laatimiseen, immateriaalioikeuksiin sekä salassapito- ja kilpailukieltoehtoihin liittyvissä kompastuskivissä. StartApp soveltuu sekä itsenäiseksi kertaluontoiseksi projektiksi että esivaiheeksi BackApp-kumppanuudelle.

KYSY LISÄÄ >>

PushApp-sopimuskartoitus – turvaa yrityksesi kilpailukyky

Ovatko yhtiönne kriittiset sopimukset kirjallisesti laadittuja? Ovatko myynti- ja ostosopimuksenne ajan tasalla? Entä työ- ja johtajasopimukset? Sisältyykö yhtiönne työ- ja johtajasopimuksiin riittävän kattavat salassapito- ja kilpailukieltoehdot? Ovatko sopimuksenne asiantuntevien ammattilaisten toimesta laadittuja? Onko yrityksenne osakassopimus ajan tasalla? Miten olet järjestänyt henkilökohtaiset asiasi? Oletko mahdollisesti laatinut testamentin tai avioehdon läheistesi aseman turvaamiseksi? Jos vastasit johonkin kysymykseen kieltävästi tai epäröit vastaustasi, yrityksesi sopimusten sekä henkilökohtaisten sitoumustesi kokonaisvaltainen tarkistus on paikallaan. Sopimusriskeihin voi ja kannattaa varautua etukäteen, sillä puutteelliset sopimukset merkitsevät ylimääräisiä riskejä yrityksesi liiketoiminnalle. Esimerkiksi kaupanvastuutilanteissa puutteellisesta sopimuksesta voi seurata merkittäviä tarpeettomia kustannuksia. Yrityskauppaa suunniteltaessa sopimusriskit voivat tarkoittaa jopa sitä, että yritystä ei pidetä houkuttelevana ostokohteena. Applexin PushApp-sopimuskartoitus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin. Applexin kokeneet ja asiantuntevat lakimiehet suorittavat yrityksesi sopimusten analyysin, antavat palautteen ja toimenpidesuositukset nopeasti ja ammattitaidolla. KYSY LISÄÄ >>

”Applexin osaaminen kansainvälisessä kaupankäynnissä on menestyksekkäästi palvellut tarpeitamme.”
-Frestems Oy