Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa

Toimistomme oikeudenkäynteihin erikoistuneilla lakimiehillä on vahva osaaminen ja ymmärrys erilaisista riitaprosesseista sekä riitojen ratkaisusta yleisissä tuomioistuimissa. Edustamme asiakkaitamme asiantuntevasti kaikissa riita-asioissa. Asiakkaanamme asiaasi ajaa aina toimialasi tunteva ja asianomaiseen oikeudenalaan erikoistunut tiimi. Tyypillisimmin hoitamiamme riita-asioita ovat sopimusriidat, vahingonkorvausriidat, työriidat sekä kiinteistö- ja rakennusoikeudelliset riidat.

Riitaprosessissa tavoitteenamme on saavuttaa asiakkaamme edut parhaiten turvaava ja huomioiva lopputulos. Pitkittynyt riita voi voitosta huolimatta olla merkittävä rasite päämiehemme liiketoiminnalle. Tämän vuoksi oikeudenkäyntiä hoitavan tiimimme jäsenet omaavat myös vahvan kokemuksen sovintoa koskevista neuvotteluista ja pyrkivät asiakkaamme intressit turvaavaan sovinnolliseen ratkaisuun, mikäli he arvioivat sen olevan asiakkaamme etujen mukaista.

Siviilioikeudellisten riita-asioiden lisäksi avustamme asiakkaitamme myös liikejuridiikkaan liittyvissä rikosasioissa, kuten työ- ja talousrikoksissa.

Yhteyshenkilömme