Opas onnistuneeseen yrityskauppaan

Yrityskaupassa ostetaan toisen yrityksen liikeomaisuus, sen osakkeita tai osuuksia. Yrityskauppaprosessi on usein pitkä ja vaikea. Tutkimusten mukaan jopa 70% yrityskaupoista epäonnistuu. Yrityskauppaprosessin tehokas läpivieminen ja kaupan onnistuminen on aina suuri haaste. Yrityksen tulisi huomioida päivittäisessä toiminnoissaan asiat, joilla voi olla merkitystä mahdollisessa yrityskaupassa – vaikkei yrityskauppa olisikaan juuri tällä hetkellä ajankohtainen. Ennakoivilla toimenpiteillä voidaan varmistaa prosessin onnistuminen ja jopa nostaa yrityksen arvoa.

Yrityskauppaprosessissa on aina kyse neuvottelutilanteesta, jossa pyritään maksimoimaan oma taloudellinen intressi. Yrityksen ostajalla on laaja selonottovelvollisuus ja yrityksen myyjällä on rajoitettu tiedonantovelvollisuus. Due diligence -tarkastuksella kartoitetaan yrityskauppaan liittyviä riskejä ja vastuita.

Varmista yrityskaupan onnistuminen, lue lisää yrityskauppaan valmistautumisesta ja yrityskauppaprosessista oppaastamme.

Oppaan saat ladattua täyttämällä lomakkeen. Lomakkeen täytön jälkeen sinut ohjataan sivulle, jolta saat ladattua oppaan käyttöösi.

Lataa opas

Haluan jatkossakin saada ajankohtaista tietoa liikejuridiikasta