Näin valmistaudut kesän aiheettomiin laskuihin

Aiheettomat laskut yleistyvät kesällä

maksutarjousKesällä yritykset saavat usein laskuja, jotka eivät ole aiheellisia, vaan joilla pyritään erehdyttämään yritys tekemään aiheeton suoritus. Kesäkuukausien aikaan aiheeton lasku saattaa tulla maksetuksi, kun laskuja normaalisti käsittelevät ihmiset lomailevat. Etenkin, jos yrityksessä käsitellään suuria määriä laskuja, yksittäinen huijauslasku voi jäädä huomaamatta.

Osa huijausyrityksistä on sellaisia aiheettomia laskuja, joissa veloitetaan tuotteesta tai palvelusta, jota ei ole tilattu. Osa taas pyrkii muistuttamaan esimerkiksi jonkun maan arvonlisäverolaskua. Kirje saattaa olla myös laskun näköinen tarjous, jolloin laskun käsittelijän voi olla vaikea tunnistaa, että kyseessä on tarjous, eikä lasku. Laskun näköisen tarjouksen tunnistaa monesti siitä, että jossain kohtaa tarjous- tai offer-sana on mainittuna.

 

Näin valmistaudut kesän aiheettomiin laskuihin

  • Laskut kannattaa käydä kesällä erityisen tarkkaan läpi. Jos et ole tilannut palvelua, laskusta kannattaa reklamoida viipymättä.
  • Työntekijöitä tulee opastaa käymään laskut läpi siten, että he miettivät, liittyvätkö ne todella liiketoimintaan. Epäilyttävissä tapauksissa kannattaa aina tutkia laskuttajaa tarkemmin ennen laskun maksamista ja pyytää esimerkiksi esimiehen mielipidettä asiaan.
  • Yritys / yrityksen edustaja on velvollinen maksamaan vain sen, mistä on aikaisemmin sovittu.
  • Aiheettomasta tai virheellisestä laskusta tulee reklamoida huomautusajan kuluessa ja reklamaatio tulisi tehdä esimerkiksi sähköpostilla, jotta siitä jää todiste. Kirjallisesti tehtyyn reklamaatioon on syytä kirjata laskun tiedot sekä syy siihen, miksi laskua ei makseta.
  • Mikäli yritys katsoo tulleensa harhaanjohdetuksi, on myös mahdollista tehdä tutkintapyyntö poliisille.

 

Myös Keskuskauppakamari on laatinut hyvän ohjeistuksen siitä, miten yrityksen tulisi toimia silloin, kun se on saanut laskun, jossa viitataan tilaukseen tai sopimukseen, jota yritys ei ole tehnyt.