Työoikeus

Työoikeustiimillämme on vahva osaaminen kaikilla työoikeuden osa-alueilla. Toimimme yritysten johdon ja henkilöstöosaston tukena jokapäiväisissä työoikeuteen ja työsopimuksiin liittyvissä asioissa, ja tarvittaessa avustamme työsuhteisiin liittyvien riitojen ratkaisemisessa. Työoikeustiimimme jäsenillä on laaja kokemus työoikeusriidoista ja niiden sovittelusta. Sekä kotimaiset että kansainväliset asiakkaamme arvostavat erityisesti käytännönläheistä toimintatapaamme ja neuvottelutaitojamme.

Avustamme muun muassa seuraavissa työoikeusasioissa:

  • työsopimusten laatiminen erityisesti johdon ja avainhenkilöiden osalta
  • työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät asiat
  • kilpailukieltosopimukset ja muut rajoittavat sopimukset
  • liikesalaisuudet ja salassapito
  • vuosilomaan ja työaikaan liittyvät kysymykset
  • yksityisyydensuojan liittyvät kysymykset
  • työsopimuksen päättämistilanteet
  • yhteistoimintamenettelyt
  • erilaisiin yritysjärjestelyihin ja yrityksen kaupallisiin toimenpiteisiin liittyvät työoikeudelliset kysymykset, mukaan lukien liiketoimintakaupat, sulautumiset ja jakautumiset sekä muut liikkeenluovutuksen tilanteet

KYSY LISÄÄ YHTEYSHENKILÖILTÄMME >>

Petri Nevalainen
Sofia Toivonen

Katso myös oppaamme!