Sopimusoikeus

Ammattimaisesti laaditut sopimukset ja yrityskohtaisesti harkitut sopimuskäytännöt ovat olennainen osa yritysten ennakoivaa riskienhallintaa. Hyväkään sopimus ei yksin takaa menestystä liiketoiminnassa, mutta epäselvästi tai puutteellisesti laadittu sopimus saattaa aiheuttaa tarpeettomia riskejä. Asiakkaamme ovat oman liiketoimintansa ammattilaisia, me osaamme sopimukset.

Sopimukset on suositeltavaa laatia kirjallisesti ja riittävän yksiselitteisesti, jotta vältytään myöhemmiltä erimielisyyksiltä. Samalla yrityksesi asemaa voidaan vahvistaa esimerkiksi kattavilla vastuunrajoitus-, salassapito- ja kilpailukieltoehdoilla. Ammattimaisesti laaditut sopimukset lisäävät yrityksesi uskottavuutta, edistävät kaupankäyntiä ja vaikuttavat myönteisesti yrityksesi arvoon.

Applex neuvoo asiakkaitaan myös yrityskohtaisten yleisten sopimusehtojen laadinnassa. Yleisiä sopimusehtoja käytettäessä on aina erityisen huolellisesti varmistuttava siitä, että ne tulevat pätevällä tavalla osaksi varsinaista sopimusta. Mikäli yrityksesi aikoo käyttää tietylle toimialalle laadittuja yleisiä sopimusehtoja, on syytä ennakolta varmistua siitä, että kyseiset ehdot soveltuvat myös juuri sinun yrityksesi tarkoituksiin.

Applexin kokeneet ja asiantuntevat lakimiehet avustavat päämiehiään erityyppisten sopimusten suunnittelussa, neuvotteluissa sekä sopimusten laadinnassa ja sopimusehtojen vaikutuksen arvioinnissa. Meiltä löytyy tarvitsemasi erityisosaaminen, oli sitten kyse kotimaisista tai kansainvälisistä kaupallisista sopimuksista, ohjelmisto- tai palvelualan sopimuksista, immateriaalioikeuksia koskevista sopimuksista tai muista liike-elämän sopimuksista.

KYSY LISÄÄ YHTEYSHENKILÖILTÄMME >>

Jukka Tanhuanpää
Petri Nevalainen