Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa

Toimistomme oikeudenkäynteihin erikoistuneilla asianajajilla on erittäin vahva osaaminen riitaprosesseista ja riitojen ratkaisusta yleisissä tuomioistuimissa. Siviilijuttujen lisäksi avustamme päämiehiämme erityisesti talousrikoksiin sekä vahingonkorvausvaatimusten ajamiseen liittyvissä rikosasioissa. Tyypillisimmin hoitamamme jutut liittyvät erilaisiin sopimusriitoihin, vahingonkorvausasioihin, työoikeuteen sekä kiinteistö- ja rakennusoikeudellisiin asioihin sekä yhtiön johdon vastuukysymyksiin. Lisäksi hoidamme prosesseja myös hallinto-oikeudessa.

Hyvin usein asiat saadaan sovittua järkevin ehdoin. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista. Asianajajiemme useiden satojen prosessien aikana hankittu rautainen kokemus oikeudenkäynneistä varmistaa päämiestemme riita-asioihin liittyvien riskien tehokkaan hallinnan sekä päämiestemme oikeusturvan toteutumisen kaikissa tuomioistuimen asteissa.

KYSY LISÄÄ YHTEYSHENKILÖILTÄMME >>

Petri Nevalainen
Janne Haapakari