Mitä on due diligence

Due diligence -tarkastus kuvaa yrityksen liiketoimintaa sekä niitä riskejä ja mahdollisuuksia, joita yrityksen liiketoimintaan ja tulevaan yrityskauppaan juridiikan näkökulmasta liittyy.
Due diligence -raportissa on myös toimenpide-ehdotuksia siitä, miten tehdyt havainnot tulisi huomioida esimerkiksi tulevissa neuvotteluissa ja yrityskaupan sopimuksissa. Tarkastuksen myötä yrityksen ostajalle ja myyjälle syntyy tarkempi käsitys yrityskaupan kohteesta ja sen toteutumisesta.

On tärkeää huomioida, että yrityskaupan eri osapuolilla on lähtökohtaisesti eri intressit. Vendor due diligence raportti on myyjän laatima selvitys ostajakandidaatteja varten. Raportissa ei kuitenkaan analysoida havaintoja yhtä perusteellisesti kuin ostajan oman asianajajan laatimassa raportissa.

Huomioi siis roolisi ja pohdi ainakin:
1. Mikä on tarkastuksen laajuus? Onko joitakin oleellisia asioita jätetty tarkastuksen ulkopuolelle? Miksi?
2. Mistä materiaaleista due diligence -raportti on koottu? Mitä asiakirjoja ei näytetty tai käytetty ja mihin kysymyksiin on vastattu tai ei ole vastattu?
3. Kuinka tuoreita due diligence -raportti ja sen materiaalit ovat?

Yrityskauppa kannattaa suunnitella huolella. Prosessissa kannattaa panostaa omaan ajankäyttöön sekä erityisesti asiantuntijoiden valintaan. Due diligence -tarkastus, joka on huolella tehty, antaa ostajalle erittäin tärkeää tietoa kohdeyrityksestä. Ostaja voi puntaroida ostopäätöstään tarkastuksesta saatujen faktojen perusteella. Toisaalta tarkastus antaa myyjälle varmuuden siitä, että ostaja on tutustunut yritykseen huolella.

Oletko ostamassa tai myymässä yritystä? Lue lisää Applexin tarjoamista yrityskauppapalveluista. Meillä on kokemusta sekä isoista että pienistä yritysjärjestelyistä ja due diligence -tarkastuksista.