Huhtikuussa voimaan uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

Uusi laki laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista velvoittaa sellaisen rakennuksen omistajan, jolle on myönnetty rakennuslupa ennen lain voimaantuloa, huolehtimaan siitä, että rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden tarkastaa kelpoisuusvaatimukset täyttävä asiantuntija. Arviointi tulee suorittaa rakennuksiin, joissa tyypillisesti oleskelee suuri määrä ihmisiä, kuten esimerkiksi rakennuksiin, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus liittyy kaupan palvelujen tarjoamiseen, urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajantoimintaan tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen…. Read more »

Uusi vuosi, uudet kujeet – oikeus innovoida yksin ja yhdessä

Uuden vuoden alkaessa suunnataan katse tulevaan. Vaikka sana ”innovaatio” lienee kärsinyt inflaatiosta jo pitkään, uusille ideoille olisi juuri nyt tarvetta. Näinä murroksen aikoina myös innovoinnin ja tuotekehityksen käytänteet muuttuvat. Enää ei välttämättä riitä, että tuotekehitys tapahtuu suljetun innovaation ympäristössä yrityksen sisällä, vaan teknologiaa, tietoja ja taitoja on etsittävä myös yrityksen ulkopuolelta, avoimen innovaation ympäristöstä. Suljetussa… Read more »

Yhdenvertaisuuslaki uudistui 1.1.2015

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015 ja sen myötä myös tasa-arvolakiin tehtiin muutoksia. Uusi laki antaa aiempaa parempaa suojaa syrjinnältä ja tarkentaa työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä, jotta naisten ja miesten tasa-arvo työelämässä toimisi tehokkaammin. Tasa-arvolakiin lisättiin myös säännökset sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta ja tällaisen syrjinnän ennaltaehkäisystä. Työnantajan tulee jatkossa arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla… Read more »

Muuttuneet kotimyyntisäännökset vaativat myyjältä tarkkuutta

Koti-ja etämyyntiä sääntelevä kuluttajansuojalain 6 luku uudistui 13.6.2014. Uudistus toi muutoksia kotimyyntisäännösten soveltamisalaan, myyjän tiedonantovelvollisuuteen ja kuluttajan peruuttamisoikeuteen. Monet kotimyyntiä harjoittavat myyjät tuntevat lain huonosti. Myyjän on kuitenkin syytä perehtyä uusiin säännöksiin huolellisesti, sillä niillä on olennaisia vaikutuksia sekä kuluttajan että myyjän asemaan.   Kotimyyntiä on esimerkiksi ovelta-ovelle -myynti sekä kotikutsumyynti. Etämyynnillä puolestaan tarkoitetaan etäviestimen… Read more »

Applex sai reipasta naisenergiaa

Applex sai lisää reipasta naisenergiaa, kun Hanna Aarnio aloitti lakimiehenämme:   Hanna, miltä ensimmäinen kuukausi Applex-tiimissä on vaikuttanut? Olen saanut Applexilla heti alusta asti monipuolisia yritys- ja sopimusoikeudellisia tehtäviä ja päässyt osallistumaan vastuullisiin ja innostaviin toimeksiantoihin. Sopivan kokoisessa toimistossamme on hyvä henki ja tekemisen meininki. Lyhyesti sanottuna, olen viihtynyt erinomaisesti!   Millaisiin tehtäviin tulet keskittymään?… Read more »

Oikeuskäytäntöä

Työtuomioistuin otti kantaa irtisanomiseen perustuen tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin Antopäivä: 16.4.2015 Yhtiö oli irtisanonut HR -tehtävissä työskennellen työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Työntekijän tehtävää ei ollut irtisanomisen jälkeen lakkautettu, vaan tehtävä oli säilynyt ainakin pääosin sisällöltään muuttumattomana. Tehtävään oli siirretty yhtiössä aikaisemmin toisenlaisessa työssä palkanlaskijana toiminut työntekijä. Työnantajan toimintaedellytyksissä ei ollut tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla… Read more »