Applexin Helsingin toimiston vahvistus, lakimies Tomi Flink, esittäytyy

Tomi Flink aloitti huhtikuussa lakimiehenä Asianajotoimisto Applexin Helsingin toimistolla. Tomin toimeksiannot koskevat pääsääntöisesti sopimus- ja vahingonkorvausoikeutta, yritysjärjestelyitä sekä julkisia hankintoja. Tomilla on kokemusta finanssi- ja vakuutusalan compliance-toiminnasta, minkä johdosta hän hahmottaa hyvin asiakkaidemme liiketoimintaan liittyviä sopimus- ja laillisuusriskejä. Lisäksi Tomilla on kokemusta kilpailuoikeudellisten ja immateriaalioikeudellisten asioiden parista.   Tomi, miltä ensimmäiset kuukaudet Applex-tiimissä ovat vaikuttaneet?… Read more »

International Strategy – New York Phase

Applex Attorneys has been developing an international strategy which we plan to implement in the remainder of 2015 and 2016. The goal of the strategy is to strengthen our international network of cooperation partners, and our practice areas focused on supporting companies with their own international growth plans. The first phase of the international strategy… Read more »

IT2010-ehdot uudistuvat syksyllä 2015

Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry julkaisivat toukokuussa 2010 IT-alalle tarkoitetut nykyisin voimassa olevat sopimusehdot. Ohjelmistoalalla laajasti käytetyt IT-sopimusten yleiset sopimusehdot ovat nyt uudistumassa. Työryhmissä valmistellaan uudistuksia tietoverkon välityksellä tarjottavien palveluiden erityisehtoihin eli ns. SaaS–sopimuksia koskeviin ehtoihin (Software as a Service). Lisäksi uusina… Read more »

USA:n kauppasopimukset ja toimiminen USA:n markkinoilla

Applex järjesti tänään Helsingin toimistollaan (Mannerheimintie 16 A 6, 00100 Helsinki) aamiaisseminaarin USA:n kauppasopimuksista ja toimimisesta USA:n markkinoilla.                 Yhdysvaltojen markkinat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Menestyminen Yhdysvaltojen markkinoilla edellyttää suomalaisyrityksiltä oikeaa strategiaa ja hyvien sopimusten laatimista. Seminaarissa annettiin käytännönläheisiä neuvoja kauppasopimusten laadintaan ja oikean strategian valintaan juridisen… Read more »

Nollatyösopimus – työmarkkinoiden kiistelty varaventtiili

Yleistyneitä nollatyösopimuksia on käsitelty viime aikoina työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kolmikannassa sekä julkisessa keskustelussa. Tänä keväänä on myös varmistunut, että nollatuntisopimusten kieltämistä koskeva kansalaisaloite voidaan saattaa eduskunnan käsiteltäväksi. Nollatyösopimuksella tarkoitetaan tavallisesti työsopimusta, joka ei takaa työntekijälle mitään vähimmäistyöaikaa. Kyse voi siten olla esimerkiksi nollatuntisopimuksesta, jossa työntekijän säännölliseksi työajaksi on sovittu 0-40 tuntia viikossa. Kyse voi… Read more »

Millaista on työskentely asianajotoimisto Applexilla?

Noora Niemi aloitti huhtikussa Applexin harjoittelijana. Hän kertoo nyt fiiliksistään muutamien Applex-viikkojen jälkeen:   Miltä ensimmäiset viikot Applex–tiimissä ovat vaikuttaneet? Ensimmäiset viikot ovat olleet todella mielenkiintoisia. Olen päässyt tekemään hyvin monenlaisia tehtäviä, joita en olisi osannut edes kuvitella tekeväni aloittaessani ensimmäisen työni asianajotoimistossa. Olin kuullut, että vähäisen kokemukseni vuoksi hoitaisin vain juoksevia asioita ja keittäisin… Read more »

Muutos kuitintarjoamisvelvollisuuteen vuoden 2016 alussa

Lakia kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa muutetaan nostamalla lain soveltamisalan alarajaa 10 000 euroon aiemman 8500 euron sijaan. Vuoden 2016 alusta lähtien kuitintarjoamisvelvollisuus koskee liike- ja ammattitoimintaa, joiden toiminnan tilikauden liikevaihto on enemmän kuin 10 000 euroa. Tämän myötä myös arvonlisäverolakia muutetaan siten, että myyjä ei ole verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa, ellei hän… Read more »

Tilaajavastuulakiin kaavaillaan muutoksia

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen koskien tilaajavastuulain muuttamista. Laki on tasavallan presidentin allekirjoitusta vailla. Uudistuksessa muun muassa tilaajan selvitysvelvollisuutta laajennetaan ja laiminlyöntimaksuja sekä tahallisten ja toistuvien laiminlyöntien sanktiointia korotetaan. Muutoksilla pyritään vähentämään harmaata taloutta parantamalla velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailuedellytyksiä ja edistämällä työntekijöiden työehtojen ja sosiaaliturvan toteutumista. Ensinnäkin lain soveltamisalan rajausta muutetaan siten, että alihankintasopimuksen vastikkeen… Read more »

Uusi laki sähköiseen viestintään

Uusi tietoyhteiskuntakaari astui voimaan vuoden 2015 alusta lähtien ja sen säännökset koskien viestintäpalvelua tulevat voimaan 1.7.2015. Uudella tietoyhteiskuntakaarella toteutettiin sähköisen viestinnän kokonaisuudistus kumoamalla kahdeksan lakia ja poistamalla lakien päällekkäisyydet. Uudella lailla muun muassa teleyritykselle ja palvelun myyjälle asetettiin yhteisvastuu matkapuhelimella tilatuista ja maksetuista tuotteista sekä palveluista. Yrittäjien ja yksityisten kannalta laki toi useita parannuksia käyttäjän… Read more »

Yrittäjän verosuunnittelu – rikoksista pahin?

Verohallinnon asiakastutkimuksen mukaan suomalaiset rakastavat veroja ja maksavat niitä mielellään. Paradoksaalista on, että vaikka rakastamme verojamme, olemme kuitenkin sairaalloisen mustasukkaisia, mikäli joku lähimmäisemme ei olisi halukas jakamaan tätä intohimoamme. Erityisesti yritysten ja yrittäjien verosuunnittelu nähdään yleisesti laittomana tai vähintäänkin moraaliltaan kyseenalaisena toimintana. Onpa väläytelty sinänsä aivan laillisin keinon tehdyn verosuunnittelun sanktioimista jopa kansalaisuuden menetyksellä. Valtioiden… Read more »