Uusi työaikalaki osa II – Sopimukseen perustuva säännöllinen työaika

Uusi työaikalaki tulee lisäämään huomattavasti työntekijän ja työnantajan sopimusvapautta. Vuoden 2020 alusta alkaen työnantaja ja työntekijä voivat sopia entistä vapaammin työajan järjestämisestä heille parhaiten sopivalla tavalla ja myös käyttää useampaa järjestelmää rinnakkain. Tässä osassa käsittelemme työaikalain sopimukseen perustuvaa säännöllistä työaikaa; enimmäistyöaikaa, liukuvaa työaikaa, joustotyötä sekä työaikapankkeja. Käy myös lukemassa edellinen blogimme, Uusi työaikalaki osa I, jossa… Read more »

Uusi työaikalaki osa I – Työajaksi luettava aika ja lakiin perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

Uusi työaikalaki, astuessaan voimaan 1.1.2020, tuo tullessaan paljon muutoksia, jotka on huomioitava työsuhteen aikana. Nykyinen työaikalaki on tullut voimaan vuonna 1996, jonka jälkeen työelämä on muuttunut huomattavasti. Työnteko ei ole enää niin vahvasti paikkaan ja aikaan sidottu kuin ennen ja se on huomioitu uudessa työaikalaissa. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota  työhyvinvointiin sekä mahdollistaa… Read more »

Lomakausi lähestyy – ota haltuun 1.4.2016 voimaan astuneet vuosilomalain muutokset

Oletko tutustunut 1.4.2016 voimaan astuneisiin vuosilomalain muutoksiin, jotka koskevat niin kutsutun sairauspäiväkarenssin palauttamista ja lomaoikeuden karttumisen rajoittamista perhevapaiden ajalta? Kokosimme alle tärkeimmät huomiot muuttuneista säännöksistä. Kuuden päivän omavastuuaika vuosiloman siirtämiseen – Osaatko soveltaa uutta säännöstä? Vuosilomalain muutoksella on 1.4.2016 lukien osittain palautettu omavastuuaika vuosiloman siirtämiseen vuosiloman aikana alkavan työkyvyttömyyden vuoksi. Muutetun lainkohdan mukaan: Jos synnytyksestä,… Read more »

Yhtiökokous lähestyy – aika päivittää hallitusta?

Varsinainen yhtiökokous tulee lain mukaan pitää kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytännössä tilikausi on useimmiten kalenterivuosi. Vilkkain yhtiökokouskausi ajoittuu siten kevääseen ja usein kokouskutsut lähtevätkin osakkaille hyvin pian tilinpäätösten tultua tilintarkastetuiksi. Monelle pk-yritykselle yhtiökokous on usein pelkkä voitonjaosta päättävä muodollisuus. Yhtiökokouksen valmistelu voi kuitenkin tarjota yhtiölle ja sen osakkaille samalla tilaisuuden arvioida mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen…. Read more »

Osakeyhtiön johdon vastuu

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (Osakeyhtiölain 1 luku, 8 §). Usein on epäselvää se, mistä yhtiön johto on käytännössä vastuussa, ja ketä johtoon kuuluvia lain velvoitteet ylipäätään koskevat. Osakeyhtiölain termillä ”johto” viitataan ainoastaan osakeyhtiön hallituksen jäseniin, hallintoneuvoston jäseniin ja toimitusjohtajaan. Termi siis eroaa siitä, mitä arkikielessä tarkoitetaan yhtiön johdolla. Osakeyhtiön… Read more »

International Strategy – Report on New York Trip

Petri Nevalainen, Partner, and Paul Herring, Of Counsel, of Applex Attorneys visited New York City during the second week of June as part of the firm’s developing international strategy. Petri and Paul attended the International Bar Association’s Annual “Mergers & Acquisitions Conference”, which was sold-out. They met with many lawyers from all over the world,… Read more »

Save the dates – Asianajotoimisto Applexin maksuttomat syysseminaarit

Asianajotoimisto Applex tarjoaa syksyllä maksuttomia aamiaisseminaareja sekä Helsingissä että Tampereella. Ohjelmassa ovat ainakin seuraavat tilaisuudet, joihin ilmoittautuminen on käynnissä:   4.9. perjantaina Johdon vastuu -aamiaistilaisuus yhteistyössä Idman Vilén Grant Thornton Oy:n kanssa,Tampere (Scandic City, Hämeenkatu 1, klo 8-11)   11.9. perjantaina Johdon vastuu -aamiaistilaisuus yhteistyössä Idman Vilén Grant Thornton Oy:n kanssa,Helsinki (Applexin toimisto, Mannerheimintie 16,  klo… Read more »

Näin valmistaudut kesän aiheettomiin laskuihin

Aiheettomat laskut yleistyvät kesällä Kesällä yritykset saavat usein laskuja, jotka eivät ole aiheellisia, vaan joilla pyritään erehdyttämään yritys tekemään aiheeton suoritus. Kesäkuukausien aikaan aiheeton lasku saattaa tulla maksetuksi, kun laskuja normaalisti käsittelevät ihmiset lomailevat. Etenkin, jos yrityksessä käsitellään suuria määriä laskuja, yksittäinen huijauslasku voi jäädä huomaamatta. Osa huijausyrityksistä on sellaisia aiheettomia laskuja, joissa veloitetaan tuotteesta… Read more »

Applexin Helsingin toimiston vahvistus, lakimies Tomi Flink, esittäytyy

Tomi Flink aloitti huhtikuussa lakimiehenä Asianajotoimisto Applexin Helsingin toimistolla. Tomin toimeksiannot koskevat pääsääntöisesti sopimus- ja vahingonkorvausoikeutta, yritysjärjestelyitä sekä julkisia hankintoja. Tomilla on kokemusta finanssi- ja vakuutusalan compliance-toiminnasta, minkä johdosta hän hahmottaa hyvin asiakkaidemme liiketoimintaan liittyviä sopimus- ja laillisuusriskejä. Lisäksi Tomilla on kokemusta kilpailuoikeudellisten ja immateriaalioikeudellisten asioiden parista.   Tomi, miltä ensimmäiset kuukaudet Applex-tiimissä ovat vaikuttaneet?… Read more »

International Strategy – New York Phase

Applex Attorneys has been developing an international strategy which we plan to implement in the remainder of 2015 and 2016. The goal of the strategy is to strengthen our international network of cooperation partners, and our practice areas focused on supporting companies with their own international growth plans. The first phase of the international strategy… Read more »