Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu heinäkuusta 2019 alkaen

Kynnys osakeyhtiön perustamiselle laskee heinäkuun alussa, kun lakimuutoksen seurauksena yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu. Uudistus vähentää uusien yhtiöiden perustamisvaiheen kustannuksia, kun yhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman osakepääomaa, eikä uudelta yrittäjältä kulu varoja asiantuntijapalveluihin, joita osakepääoman maksu on aiemmin edellyttänyt.   Vähimmäispääomavaatimuksen poistaminen Osakeyhtiön voi 1.7.2019 alkaen perustaa ilman osakepääomaa. Eduskunta hyväksyi 18.1.2019 hallituksen esityksen osakeyhtiölain (OYL)… Read more »

Yhteisön tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Yhteisöjen hallinnollinen taakka lisääntyy heinäkuun alusta, kun jatkossa osakasluettelon ylläpitämisen lisäksi yritysten on rekisteröitävä kaupparekisteriin kaikki yhteisön tosiasialliset edunsaajat.   Eduskunta hyväksyi kesällä 2017 uuden rahanpesulain (laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 444/2017), joka perustuu EU:n neljänteen rahanpesudirektiiviin. Uuden lain myötä yritysten on pidettävä yllä luetteloa yhtiön tosiasiallisista edunsaajista ja rekisteröitävä nämä kaupparekisteriin. Rekisteröintivaatimus koskee… Read more »

Acquisition of Trafotek Oy by AQ Group AB

Applex advised AQ Group AB on its acquisition of Trafotek Oy (LTI Holding Oy) and its subsidiaries in Estonia, China and Brasil from Intera Fund I Ky and the other sellers. The transaction was completed on June 3, 2019 after approval from the Finnish and the Estonian competition authorities. The purchaser AQ Group AB (listed… Read more »

Uusi työaikalaki osa II – Sopimukseen perustuva säännöllinen työaika

Uusi työaikalaki tulee lisäämään huomattavasti työntekijän ja työnantajan sopimusvapautta. Vuoden 2020 alusta alkaen työnantaja ja työntekijä voivat sopia entistä vapaammin työajan järjestämisestä heille parhaiten sopivalla tavalla ja myös käyttää useampaa järjestelmää rinnakkain. Tässä osassa käsittelemme työaikalain sopimukseen perustuvaa säännöllistä työaikaa; enimmäistyöaikaa, liukuvaa työaikaa, joustotyötä sekä työaikapankkeja. Käy myös lukemassa edellinen blogimme, Uusi työaikalaki osa I, jossa… Read more »

Applex successfully assisted clients in a broad financial crime case

The Helsinki Court of Appeal issued a judgment on 31 January 2019 in a broad financial crime case concerning aggravated dishonesty by a debtor, in which Applex Attorneys assisted the key complainants. The principal in the first degree, a well-known Finnish businessman living abroad, was sentenced to unconditional imprisonment for two years and six months…. Read more »

Uusi työaikalaki osa I – Työajaksi luettava aika ja lakiin perustuvat säännöllisen työajan järjestelyt

Uusi työaikalaki, astuessaan voimaan 1.1.2020, tuo tullessaan paljon muutoksia, jotka on huomioitava työsuhteen aikana. Nykyinen työaikalaki on tullut voimaan vuonna 1996, jonka jälkeen työelämä on muuttunut huomattavasti. Työnteko ei ole enää niin vahvasti paikkaan ja aikaan sidottu kuin ennen ja se on huomioitu uudessa työaikalaissa. Kokonaisuudistuksen tarkoituksena on kiinnittää entistä enemmän huomiota  työhyvinvointiin sekä mahdollistaa… Read more »

Applex edusti menestyksekkäästi päämiestään talousrikosasiassa

Toimistomme edusti keskeisiä asianomistajia laajassa, törkeää velallisen epärehellisyyttä koskeneessa talousrikosasiassa, jossa Helsingin hovioikeus antoi tuomion 31.1.2019. Jutun päätekijä, ulkomailla jo pitkään asunut tunnettu suomalainen liikemies tuomittiin 2 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Toinen suomalainen liikemies tuomittiin samassa asiassa vuoden ehdolliseen vankeuteen. Lisäksi kyseiset liikemiehet velvoitettiin korvaamaan eri tahoille asiassa aiheutetuista vahingoista ja oikeudenkäyntikuluista noin… Read more »

Acquisition of Comiq Group Oy by ALTEN SA

Applex Attorneys represented Alte Oy, a subsidiary of ALTEN SA in the acquisition of Comiq Group Oy and its subsidiaries. The purchaser ALTEN SA (listed on Euronext Paris) is a global leader in technology consulting and engineering with over 28,000 employees located in 20 countries. Comiq Group is engaged in software quality assurance, testing and… Read more »

Acquisition of Intopalo Oy’s Business by Insta Group Oy

Applex Attorneys represented Insta Group Oy in its acquisition of the business of digital solutions expert, Intopalo Oy. Insta Group is a Finnish family-owned high-technology corporation focusing on digitalization, automation and management solutions. Insta has a strong presence in industrial automation, cyber security, defense technologies and emergency call center solutions. Intopalo in turn with more… Read more »

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Asianajotoimisto Applex Oy Hämeenkatu 20 A, 33200 Tampere puh. 020 7912 950 info(at)applex.fi Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset Asianajotoimisto Applex Oy (rekisterinpitäjä) käsittelee henkilötietoja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), noudattaen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on: asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen asianajotoimintaan liittyvien toimeksiantojen hoitaminen asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen asiakkaiden tunnistaminen ja esteellisyystarkistusten… Read more »